DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA
DO ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORCÓW - BARLINEK
74-320 BARLINEK, UL. SĄDOWA 8

Niniejszym deklaruję przystapienie do:
ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORCÓW - BARLINEK
Oświadczam, że zapoznałem sie z treścią Statutu i zobowiązuje się do postępowania zgodnie z jego zasadami.

Pełna nazwa przedsiębiorstwa:
.......................................................................................................
.......................................................................................................

Adres przedsiębiorstwa:
......................................................................................................

NIP: .......................... REGON: ......................

osoba reprezentująca firmę w Organizacji Przedsiębiorców - Barlinek
......................................................................................................

Liczba zatrudnionych osób: .....................
(Średnio rocznie z roku poprzedniego)

Wyrażam chęć przystąpienia jako członek: - zwyczajny - wspierający

Deklarując składkę zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 1
z dnia 22.01.2005 w wysokości 100 zł:
wpisowe 50 zł: miesięcznie płatną: kwartalnie ....................
półrocznie ......................rocznie ...............................
Telefon ......................... Fax ..................................
E-mail ........................... Strona www ........................

.......................... ....................
pieczęć przedsiębiorstwa podpis

Barlinek dnia ....................

Osoby rekomendujące:

............................ ................
(imię i nazwisko - firma) podpis

............................ ................
(imię i nazwisko - firma) podpis

Decyzja zarządu:

1. Przyjęto na członka: - zwyczajnego - wspierającego

2. Odmówiono przyjecia członka: - zwyczajnego - wspierającego

Uchwała zarządu z dnia: ...................

Deklaracja Przystąpienia - pobierz (pdf)

 


Organizacja Przedsiębiorców - Barlinek powstała 15.12.2003r. zrzesza kilkadziesiąt największych podmiotów gospodarczych z Gminy Barlinek.

Firmy członków Organizacji zatrudniają przeszło 3500 osób. Jesteśmy największym pracodawcą Barlinka.

Statutowym zadaniem OPB jest wszechstronna pomoc w działalności wszystkim firmom w niej zrzeszonym.

Na początku 2008 organizacja nasza otrzymała „Medal za zasługi dla Barlinka”.

Dotychczasowymi sponsorami naszych spotkań był:

- Plus
- Mercedes Benz- Mojsiuk Szczecin
- PZU S.A.
- GBS w Barlinku
- AVIVA
- Samset sp. z o.o.
- VB Leasing Polska
- Siemens
- Samsung
- PZU Życie S.A.