RODZAJ ŚWIADCZENIA
WYPŁACANE ŚWIADCZENIA
Z tytułu zgonu ubezpieczonego
30 000 zł
Z tytułu zgonu ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku ( łącznie )
60 000 zł
Z tytułu zgonu ubezpieczonego w skutek wypadku komunikacyjnego (łącznie)
90 000 zł
Z tytułu śmierci spowodowanej wypadkiem w pracy (łącznie)
90 000 zł
Z tytułu śmierci spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym w pracy (łącznie)
120 000 zł
Łączna składka miesięczna
8,60 zł

Ubezpieczenie TYP „P Plus” działa w kraju i zagranicą, 24 godziny na dobę.
PZU Życie S.A. znosi karencję dla osób przystępujących do ubezpieczenia.

Polisa Nr 711060353 grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus, zawarta na okres 1 roku od 01.07.2014 do dnia 30-06-2015, która zawiera najistotniejsze warunki ubezpieczenia oraz wysokosci swiadczen za poszczególne zdarzenia

Polisa Nr 711060353 - pobierz (pdf)

Oferta Grupowego Ubezpieczenia na życie dla Pracowników Organizacji Przedsiębiorców Barlinek.